لیست داستان ها دفتر سال 99

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دور باطل

3.0066706

هاجر- قسمت اول

5.0021182

هاجر-قسمت دوم

5.0011072

هاجر-قسمت سوم

5.001880

پالتوی فوتر

0.00123612

پروانه های کرامت

4.00966311

کرونای دروغ

3.1764297

تعداد صفحه:(1)
1