لیست داستان ها دفتر به همين سادگي، از همين نزديکي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«65 لام»

5.0015030

انجیرهای کرمو

5.00160710

توي ده که خرسواري نمي کني

4.00136158

مار خشم

5.0022934

معصومين از دست رفته

5.0014402

تعداد صفحه:(1)
1