لیست داستان ها دفتر به همين سادگي، از همين نزديکي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«65 لام»

5.0015700

انجیرهای کرمو

5.00168310

توي ده که خرسواري نمي کني

4.00136818

مار خشم

5.0023754

معصومين از دست رفته

5.0014932

تعداد صفحه:(1)
1