لیست داستان ها دفتر به همين سادگي، از همين نزديکي

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«65 لام»

5.0014350

انجیرهای کرمو

5.00155710

توي ده که خرسواري نمي کني

4.00135718

مار خشم

5.0022554

معصومين از دست رفته

5.0014032

تعداد صفحه:(1)
1