لیست داستان ها دفتر مثل آباد

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

باد بيجا

1.0012730

خرش بيا، خوره اش بيا، خودش نيا!

0.0012284

همين که برسند به پشت بون، لگد مي زنند به نردبون

5.0012442

تعداد صفحه:(1)
1