لیست داستان ها دفتر فاطمه سادات حيدري

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اب سرد

5.0013744

احساس

5.0016862

انشا ذهني در مورد رو دخانه به درخواست دوستاي كو چلو

0.0018170

باران كه مي بارد سردر گم مي شوم

5.002970

باید کم کم آماده می شدم

0.0011190

برو كار كن مگو كار چيست

4.06802813110

برو كار كن مگو چيشت كار 2

0.0015764

بعد مرگ مادرم

5.0035732

تا

5.0015804

جشن تولد

0.0015012

حرفای عجیب

5.0015825

خانه کوچک و تاریکم

3.6735145

در قابلمه

0.0011210

ذهن

3.0026364

زمان

5.00280410

سر در گم

5.00170317

صداي عجیب

0.0015704

غبار نبودنت

0.001403

محبت

5.0038302

مردی مقابل گل فروشی

1.0015431

مي‌خواهي براي شهر كوچك‌ات كاري كني

5.0013572

میدونستم اینجوری

5.0017029

همين

5.0014944

همين

3.0011802

همیشه

5.0026664

يه تكيه قالب يخ بدون دستكش

4.0026522

چرخی تو خونه

5.0015833

گاهی حوصله ام سر می رود

3.0014971

تعداد صفحه:(1)
1