لیست داستان ها دفتر سیاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خاکستری

0.0013560

رهایی

0.0013871

رهیدن

0.0013352

سودا

3.0014081

فراسو

0.0011751

متفرعن

4.0023400

مقدر

5.0023852

منفورِ دوست داشتنی

0.0013100

پایان

0.0011913

تعداد صفحه:(1)
1