لیست داستان ها دفتر سیاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خاکستری

0.0014550

رهایی

0.0014921

رهیدن

0.0014872

سودا

3.0015201

فراسو

0.0012471

متفرعن

4.0024560

مقدر

5.0025012

منفورِ دوست داشتنی

0.0013900

پایان

0.0012743

تعداد صفحه:(1)
1