لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60563718

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00589018

بدهکار

5.00169717

خدا ( قسمت اول )

5.005108628

خدا (قسمت دوم )

5.004103722

خدا (قسمت سوم)

5.007101118

خدا (قسمت چهارم)

5.005102718

زخم خورده

4.8010130736

شرمنده

5.009126632

فرار از خود

5.005106241

مامان جديد

4.506131639

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.004108648

کفترباز

5.00418120

گلین

5.007127826

تعداد صفحه:(1)
1