لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60567718

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00593118

بدهکار

5.00173617

خدا ( قسمت اول )

5.005112328

خدا (قسمت دوم )

5.004106722

خدا (قسمت سوم)

5.007104718

خدا (قسمت چهارم)

5.005106518

زخم خورده

4.8010134036

شرمنده

5.009129932

فرار از خود

5.005109341

مامان جديد

4.506140139

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.004111948

کفترباز

5.00429520

گلین

5.007130926

تعداد صفحه:(1)
1