لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.5047913

خدا ( قسمت اول )

5.00554928

خدا (قسمت دوم )

5.00349321

خدا (قسمت سوم)

5.00642818

خدا (قسمت چهارم)

5.00543318

زخم خورده

4.801063836

شرمنده

5.00974432

فرار از خود

5.00562841

مامان جديد

4.50672739

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.00459548

گلین

5.00760026

تعداد صفحه:(1)
1