لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60522818

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00528118

بدهکار

5.00121513

خدا ( قسمت اول )

5.00566928

خدا (قسمت دوم )

5.00460822

خدا (قسمت سوم)

5.00754018

خدا (قسمت چهارم)

5.00555218

زخم خورده

4.801082636

شرمنده

5.00984332

فرار از خود

5.00574041

مامان جديد

4.50681039

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.00471948

گلین

5.00775526

تعداد صفحه:(1)
1