لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60519418

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00521718

بدهکار

5.00114712

خدا ( قسمت اول )

5.00561828

خدا (قسمت دوم )

5.00356822

خدا (قسمت سوم)

5.00650118

خدا (قسمت چهارم)

5.00551818

زخم خورده

4.801075736

شرمنده

5.00981532

فرار از خود

5.00570841

مامان جديد

4.50679239

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.00468348

گلین

5.00770126

تعداد صفحه:(1)
1