لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60528118

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00537818

بدهکار

5.00128013

خدا ( قسمت اول )

5.00573228

خدا (قسمت دوم )

5.00467522

خدا (قسمت سوم)

5.00759018

خدا (قسمت چهارم)

5.00560818

زخم خورده

4.801090736

شرمنده

5.00988832

فرار از خود

5.00578541

مامان جديد

4.50685639

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.00477548

گلین

5.00782826

تعداد صفحه:(1)
1