لیست داستان ها دفتر نسيم قلم من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین ایستگاه

4.60515617

اندر عجایب دنیای مجازی

4.00515118

بدهکار

5.0019512

خدا ( قسمت اول )

5.00558528

خدا (قسمت دوم )

5.00352922

خدا (قسمت سوم)

5.00646318

خدا (قسمت چهارم)

5.00547618

زخم خورده

4.801069536

شرمنده

5.00977732

فرار از خود

5.00568041

مامان جديد

4.50677239

هادی دیوونه (همدست شیطان)

5.00464348

گلین

5.00765626

تعداد صفحه:(1)
1