لیست داستان ها دفتر کوثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین فداکاری

5.0013220

اعتماد

0.0013130

اعتماد

5.0032751

به دنبال محبت

5.0013380

تلنگر

2.0013291

حماقت

5.0023180

حیا

5.0013632

داستان یک زندگی

0.0012950

دوست ناباب

5.0016084

دوست واقعی

5.0013436

زنجیره دوستی

5.0013544

سفر عشق

0.0013230

سنّت های دست و پا گیر کننده

5.0013312

سیلی

5.0033276

شانس

0.0013323

شجاعت

5.0013425

طمع

5.0014083

عشق ترسناک

0.0014259

عشق پاک

0.0013418

غیرت

0.0013783

قضاوت

1.0013301

محفل عشق و عرفان

5.0034508

مردانگی

4.0023004

معجزه عشق

0.0013500

ممنوعه ای برای ما

2.001521

پنج انگشت

5.0013172

گذشت

0.0013800

گمشده

3.5023500

یک خاطره ی ماندگار

5.0023754

تعداد صفحه:(1)
1