لیست داستان ها دفتر کوثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین فداکاری

5.0014240

اعتماد

0.0014130

اعتماد

5.0033701

به دنبال محبت

5.0014210

تلنگر

2.0014121

حماقت

5.0024030

حیا

5.0014492

داستان یک زندگی

0.0014030

دوست ناباب

4.00311134

دوست واقعی

5.0014476

زنجیره دوستی

5.0014524

سفر عشق

0.0014130

سنّت های دست و پا گیر کننده

5.0014082

سیلی

5.0034236

شانس

0.0014093

شجاعت

5.0014355

طمع

5.0015393

عشق ترسناک

0.0015169

عشق پاک

0.0014428

غیرت

0.0014703

قضاوت

1.0014061

محفل عشق و عرفان

5.0035608

مردانگی

4.0023844

معجزه عشق

0.0014380

ممنوعه ای برای ما

2.0011531

پنج انگشت

5.0014072

گذشت

0.0014890

گمشده

3.5024340

یک خاطره ی ماندگار

5.0024794

تعداد صفحه:(1)
1