لیست داستان ها دفتر کوثر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین فداکاری

5.0014950

اعتماد

0.0014700

اعتماد

5.0034621

به دنبال محبت

5.0014840

تلنگر

2.0014901

حماقت

5.0024870

حیا

5.0015162

داستان یک زندگی

0.0015070

دوست ناباب

4.00314704

دوست واقعی

5.0015436

زنجیره دوستی

5.0015024

سفر عشق

0.0014900

سنّت های دست و پا گیر کننده

5.0014752

سیلی

5.0034936

شانس

0.0014813

شجاعت

5.0015105

طمع

5.0016193

عشق ترسناک

0.0015929

عشق پاک

0.0015328

غیرت

0.0015553

قضاوت

1.0014761

محفل عشق و عرفان

5.0036338

مردانگی

4.0024594

معجزه عشق

0.0015040

ممنوعه ای برای ما

2.0012331

پنج انگشت

5.0015032

گذشت

0.0015690

گمشده

3.5024960

یک خاطره ی ماندگار

5.0025724

تعداد صفحه:(1)
1