لیست داستان ها دفتر پرستو زارعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

قسمتی از داستان زباله دونی نوشته ی

4402

" باکره ی مقدس" از "پرستو زارعی"

3322

"چهارشنبه سوری" از پرستو زارعی

4654

داستان " خانم نبوی" اثر پرستو زارعی

635

تعداد صفحه:(1)
1