لیست داستان ها دفتر پرستو زارعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

قسمتی از داستان زباله دونی نوشته ی

4952

" باکره ی مقدس" از "پرستو زارعی"

3942

"چهارشنبه سوری" از پرستو زارعی

5214

داستان " خانم نبوی" اثر پرستو زارعی

1475

تعداد صفحه:(1)
1