لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67359020

سرخ 1

4.6739611

سرخ 2 پایان

5.002937

شیرین و فرهاد

5.00111710

فشار خون

5.0015789

تعداد صفحه:(1)
1