لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67362020

سرخ 1

4.67314011

سرخ 2 پایان

4.6731337

شیرین و فرهاد

5.00115810

فشار خون

5.0016119

تعداد صفحه:(1)
1