لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67375220

سرخ 1

4.50427911

سرخ 2 پایان

4.2542897

شیرین و فرهاد

5.00136110

فشار خون

5.0017459

تعداد صفحه:(1)
1