لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67370920

سرخ 1

4.50423211

سرخ 2 پایان

4.2542397

شیرین و فرهاد

5.00129810

فشار خون

5.0017029

تعداد صفحه:(1)
1