لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67354920

سرخ 1

4.6734711

شیرین و فرهاد

5.0017210

فشار خون

5.0015399

تعداد صفحه:(1)
1