لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67381820

سرخ 1

4.50434011

سرخ 2 پایان

4.2543497

شیرین و فرهاد

5.00144510

فشار خون

5.0018079

تعداد صفحه:(1)
1