لیست داستان ها دفتر کردستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آفتاب

4.67365820

سرخ 1

4.50417811

سرخ 2 پایان

4.2541867

شیرین و فرهاد

5.00122010

فشار خون

5.0016449

تعداد صفحه:(1)
1