لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین انسان

5.0091520

به کجا؟

0.0011701

ترس

1.8053682

دختری که دیگرنبود

5.0012334

زلزله

4.0013623

سارا

4.001190

سایه

0.0013560

شاید

5.0013871

طعمه گرگ

5.0011920

فرشته

0.0012021

قیامت

1.0014282

هدف بزرگ

0.0012481

هرمز بخش اول

0.0012100

هرمز بخش دوم

0.0011943

هرمز بخش سوم

5.0021790

هرمز بخش چهارم

3.605680

پسرک تنها

0.0012250

تعداد صفحه:(1)
1