لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ترس

2.002552

زلزله

4.001503

سایه

0.001150

شاید

0.001140

قیامت

0.001662

تعداد صفحه:(1)
1