لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ترس

1.8052142

زلزله

4.0012163

سایه

0.0011860

شاید

5.0012171

فرشته

0.00160

قیامت

1.0012392

هدف بزرگ

0.001951

تعداد صفحه:(1)
1