لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

به کجا؟

0.001971

ترس

1.8052982

دختری که دیگرنبود

5.0011334

زلزله

4.0012893

سایه

0.0012640

شاید

5.0012961

طعمه گرگ

0.001560

فرشته

0.0011151

قیامت

1.0013342

هدف بزرگ

0.0011721

هرمز بخش اول

0.001990

هرمز بخش دوم

0.001943

هرمز بخش سوم

0.001360

پسرک تنها

0.0011350

تعداد صفحه:(1)
1