لیست داستان ها دفتر داستان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ترس

1.6731672

زلزله

4.0011633

سایه

0.0011330

شاید

5.0011601

قیامت

1.0011852

هدف بزرگ

0.001300

تعداد صفحه:(1)
1