لیست داستان ها دفتر نُتِ پنجم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دیوارها فرو میپاشند

5.00719515

دیوارها فرو میپاشند.

4.38830037

دیوارها فرو میپاشند.

5.00234711

سال سیاه

5.00549065

نت پنجم

4.78945886

تعداد صفحه:(1)
1