لیست داستان ها دفتر نُتِ پنجم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دیوارها فرو میپاشند

5.00738615

دیوارها فرو میپاشند.

4.38844537

دیوارها فرو میپاشند.

5.00452717

سال سیاه

5.00563765

نت پنجم

4.78961186

تعداد صفحه:(1)
1