لیست داستان ها دفتر نُتِ پنجم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دیوارها فرو میپاشند

5.00726715

دیوارها فرو میپاشند.

4.38835637

دیوارها فرو میپاشند.

5.00444517

سال سیاه

5.00555465

نت پنجم

4.78952386

تعداد صفحه:(1)
1