لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0015520

افسردگی

3.6734180

رادیو ورشو

3.7546382

سی سالگی

2583

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

1600

شیزوفرنی

2361

قهوه

1342

مالیخولیا

1632

تعداد صفحه:(1)
1