لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0017140

افسردگی

3.6735950

رادیو ورشو

3.7548822

سی سالگی

4743

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

3390

شیزوفرنی

4121

قهوه

3262

مالیخولیا

3782

تعداد صفحه:(1)
1