لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0015910

افسردگی

3.6734680

رادیو ورشو

3.7546972

سی سالگی

2903

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

1990

شیزوفرنی

2761

قهوه

1762

مالیخولیا

2162

تعداد صفحه:(1)
1