لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0015050

افسردگی

3.0023410

رادیو ورشو

3.3335492

سی سالگی

1823

شیزوفرنی

1621

تعداد صفحه:(1)
1