لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0017650

افسردگی

3.6736320

رادیو ورشو

3.7549352

سی سالگی

5333

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

3840

شیزوفرنی

4481

قهوه

3682

مالیخولیا

4212

تعداد صفحه:(1)
1