لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0016160

افسردگی

3.6734890

رادیو ورشو

3.7547342

سی سالگی

3263

شب های گالیک ( بخشی از کتاب)

2270

شیزوفرنی

3011

قهوه

2082

مالیخولیا

2482

تعداد صفحه:(1)
1