لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0014860

افسردگی

3.0023130

رادیو ورشو

3.3335152

سی سالگی

1413

شیزوفرنی

1271

تعداد صفحه:(1)
1