لیست داستان ها دفتر آواریا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آواریا

5.0014390

افسردگی

3.0022600

رادیو ورشو

3.3334562

سی سالگی

763

شیزوفرنی

611

تعداد صفحه:(1)
1