لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0021841

داستان عشق

4.00320012

دلنوشته

1.0011552

دلنوشته ای کوتاه

0.0011580

دلگیر

0.001440

رفتن

4.0011366

رکسانا کویره

4.0012634

متن دلنوشته

0.0011959

متن دلنوشته

0.0011792

می روم

5.0011691

نیایش

0.0011833

تعداد صفحه:(1)
1