لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0022211

داستان عشق

4.00323712

دلنوشته

1.0011882

دلنوشته ای کوتاه

0.0011940

دلگیر

0.0011053

رفتن

4.0011826

رکسانا کویره

4.0012964

متن دلنوشته

0.0012179

متن دلنوشته

0.0012172

می روم

5.0012031

نیایش

0.0012203

تعداد صفحه:(1)
1