لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0024051

داستان عشق

4.00344012

دلنوشته

1.0014262

دلنوشته ای کوتاه

0.0013920

دلگیر

5.0012923

رفتن

4.0013956

رکسانا کویره

4.0014574

متن دلنوشته

0.0013939

متن دلنوشته

5.0013752

می روم

5.0013931

نیایش

0.0013553

تعداد صفحه:(1)
1