لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0023181

داستان عشق

4.00333412

دلنوشته

1.0013392

دلنوشته ای کوتاه

0.0013050

دلگیر

0.0012103

رفتن

4.0013046

رکسانا کویره

4.0013924

متن دلنوشته

0.0013219

متن دلنوشته

0.0012872

می روم

5.0013201

نیایش

0.0012903

تعداد صفحه:(1)
1