لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0022831

داستان عشق

4.00330412

دلنوشته

1.0012822

دلنوشته ای کوتاه

0.0012700

دلگیر

0.0011773

رفتن

4.0012636

رکسانا کویره

4.0013644

متن دلنوشته

0.0012899

متن دلنوشته

0.0012652

می روم

5.0012791

نیایش

0.0012633

تعداد صفحه:(1)
1