لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0023681

داستان عشق

4.00339312

دلنوشته

1.0013852

دلنوشته ای کوتاه

0.0013500

دلگیر

0.0012493

رفتن

4.0013556

رکسانا کویره

4.0014294

متن دلنوشته

0.0013589

متن دلنوشته

0.0013352

می روم

5.0013641

نیایش

0.0013293

تعداد صفحه:(1)
1