لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0022531

داستان عشق

4.00327012

دلنوشته

1.0012332

دلنوشته ای کوتاه

0.0012300

دلگیر

0.0011453

رفتن

4.0012246

رکسانا کویره

4.0013334

متن دلنوشته

0.0012599

متن دلنوشته

0.0012382

می روم

5.0012351

نیایش

0.0012413

تعداد صفحه:(1)
1