لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0021591

داستان عشق

4.00317712

دلنوشته

1.0011232

دلنوشته ای کوتاه

0.0011350

رفتن

4.001966

رکسانا کویره

4.0012334

متن دلنوشته

0.0011709

متن دلنوشته

0.0011552

می روم

5.0011421

نیایش

0.0011563

تعداد صفحه:(1)
1