لیست داستان ها دفتر تنهابرای تو

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تنهایی

3.0024391

داستان عشق

4.00347212

دلنوشته

1.0014772

دلنوشته ای کوتاه

0.0014230

دلگیر

5.0013193

رفتن

4.0014206

رکسانا کویره

4.0014864

متن دلنوشته

0.0014249

متن دلنوشته

5.0014042

می روم

5.0014221

نیایش

0.0013853

تعداد صفحه:(1)
1