لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5021122

آوای درون

0.0013424

این هم حکایت شهر زیراب

5.0023160

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0013280

تکرار

5.0022981

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0012951

سرنوشت

5.0013351

سندبادنامه

0.001950

شریعتی در بغداد

5.0034027

طوبال

3.001953

فیلسوفی در بهشت

0.0013830

نیمکت

5.0023443

وصیّتنامه

5.0013150

پیگمالیون

5.0013971

کاشف آتش

3.6734142

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0013090

گزارش یک قتل

5.0011690

گیتار زن

5.0012491

تعداد صفحه:(1)
1