لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.502602

آوای درون

0.0013164

این هم حکایت شهر زیراب

5.0022840

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0013030

تکرار

5.0022611

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0012671

سرنوشت

5.0013021

سندبادنامه

0.001470

شریعتی در بغداد

5.0033607

طوبال

3.001603

فیلسوفی در بهشت

0.0013350

نیمکت

5.0023063

وصیّتنامه

5.0012820

پیگمالیون

5.0013431

کاشف آتش

3.6733702

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0012700

گزارش یک قتل

5.0011230

گیتار زن

5.0012091

تعداد صفحه:(1)
1