لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.00110462

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5026372

آوای درون

0.0017404

الاغ و من!

0.0019181

این هم حکایت شهر زیراب

5.0028010

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0017830

تکرار

5.0026901

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0017411

ستاره‌ی دنباله دار

5.0018321

سرنوشت

5.0017681

سندبادنامه

0.0016680

شریعتی در بغداد

5.0039317

طوبال

3.0015613

فیلسوفی در بهشت

0.0018830

مأذنه

0.0019611

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

5.0018761

من در کجا هستم(سخنی با ژان ژاک روسو)

3.0029102

نیمکت

5.0027863

وصیّتنامه

5.0017760

پیگمالیون

5.0019341

کاشف آتش

3.6739362

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0017620

کتابِ گردشگر

0.0019313

گزارش یک قتل

5.0016400

گیتار زن

5.0018652

تعداد صفحه:(1)
1