لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.0016322

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5022902

آوای درون

0.0015034

الاغ و من!

0.0015781

این هم حکایت شهر زیراب

5.0025050

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0015220

تکرار

5.0024401

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0014631

ستاره‌ی دنباله دار

5.0014471

سرنوشت

5.0015111

سندبادنامه

0.0012740

شریعتی در بغداد

5.0036077

طوبال

3.0012513

فیلسوفی در بهشت

0.0015920

مأذنه

0.0015361

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

5.0015871

من در کجا هستم(سخنی با ژان ژاک روسو)

3.0025082

نیمکت

5.0025203

وصیّتنامه

5.0015120

پیگمالیون

5.0016401

کاشف آتش

3.6736392

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0015090

کتابِ گردشگر

0.0015173

گزارش یک قتل

5.0013540

گیتار زن

5.0014542

تعداد صفحه:(1)
1