لیست داستان ها دفتر حیدر شجاعی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

یک نقد و یک پیشنهاد!

1.0014272

آمدند و رنج بردند و رفتند!

1.5021562

آوای درون

0.0013704

این هم حکایت شهر زیراب

5.0023580

بهانه ای برای فرار به قبرستان

0.0013650

تکرار

5.0023381

زالوها نمی توانند پرواز کنند

5.0013331

ستاره‌ی دنباله دار

0.0012711

سرنوشت

5.0013811

سندبادنامه

0.0011360

شریعتی در بغداد

5.0034527

طوبال

3.0011283

فیلسوفی در بهشت

0.0014390

مأذنه

0.0013801

مسخ (نامه ای به: انسان کافکایی)

0.0011131

نیمکت

5.0023863

وصیّتنامه

5.0013650

پیگمالیون

5.0014651

کاشف آتش

3.6734662

کتاب آدم (بخش نخست)

0.0013590

کتابِ گردشگر

0.0012853

گزارش یک قتل

5.0012040

گیتار زن

5.0012862

تعداد صفحه:(1)
1