لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه ۹۵

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاریخی از رنگ

0.0017620

داستان یک شیء

4.5047412

زندگی نه چندان نباتی

5.0017096

شبرو

5.0017180

محاسبات نورانی

3.5027591

کشتار در فاضلاب

5.0018014

تعداد صفحه:(1)
1