لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه ۹۵

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاریخی از رنگ

0.0017390

داستان یک شیء

4.5047222

زندگی نه چندان نباتی

5.0016816

شبرو

5.0016990

محاسبات نورانی

3.5027391

کشتار در فاضلاب

5.0017854

تعداد صفحه:(1)
1