لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه ۹۵

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاریخی از رنگ

0.0018630

داستان یک شیء

4.5048312

زندگی نه چندان نباتی

5.0018106

شبرو

5.0018240

محاسبات نورانی

3.5028381

کشتار در فاضلاب

5.0018834

تعداد صفحه:(1)
1