لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه ۹۵

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاریخی از رنگ

0.0017640

داستان یک شیء

4.5047422

زندگی نه چندان نباتی

5.0017116

شبرو

5.0017180

محاسبات نورانی

3.5027591

کشتار در فاضلاب

5.0018024

تعداد صفحه:(1)
1