لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه ۹۵

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاریخی از رنگ

0.0018820

داستان یک شیء

4.5048442

زندگی نه چندان نباتی

5.0018206

شبرو

5.0018360

محاسبات نورانی

3.5028521

کشتار در فاضلاب

5.0018984

تعداد صفحه:(1)
1