لیست داستان ها دفتر داستانهای کوتاه ۹۶

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

افسانه ها و خدایان

0.0013191

خروج از لبه

5.0016322

زندگی کبوتری

5.0013283

چه کسی پرده ی من را جا به جا کرد؟

0.0013952

تعداد صفحه:(1)
1