لیست داستان ها دفتر زندگی1

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنون خودپرستی ۱

4.0027442

جنون خودپرستی۲

4.0017242

درد اسارت

0.0017907

درد اسارت ۲

0.0017852

درد اسارت۳

4.0028743

زندگی رز

4.3337170

من هستم

5.0028982

یلدای احساس

5.0018336

تعداد صفحه:(1)
1