لیست داستان ها دفتر روزگار ما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اقتصاد مقاوم می شود

5.0015880

بابا برنامه ریز می شود

0.0012861

حقوق بابا نجومی می شود

0.0013214

وقتی بابا نماینده مجلس شد

0.0013126

وقتی زمستانمان خاکی شد

0.0012783

تعداد صفحه:(1)
1