لیست داستان ها دفتر روزگار ما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اقتصاد مقاوم می شود

5.0015200

بابا برنامه ریز می شود

0.0012471

حقوق بابا نجومی می شود

0.0012754

وقتی بابا نماینده مجلس شد

0.0012786

وقتی زمستانمان خاکی شد

0.0012393

تعداد صفحه:(1)
1