لیست داستان ها دفتر روزگار ما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اقتصاد مقاوم می شود

5.0014540

بابا برنامه ریز می شود

0.0011941

حقوق بابا نجومی می شود

0.0012154

وقتی بابا نماینده مجلس شد

0.0012316

وقتی زمستانمان خاکی شد

0.0011963

تعداد صفحه:(1)
1