لیست داستان ها دفتر ماهی آبی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار

5.0023185

جادوگر

4.0043312

روزهایی که خدا را ندید

4.003622

روزگار گردون

5.0012970

عشق یعنی...

0.0012466

قلب وترانه

5.0033010

مادر

5.0024817

تعداد صفحه:(1)
1