لیست داستان ها دفتر ماهی آبی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار

5.0023545

جادوگر

4.0043602

روزهایی که خدا را ندید

4.0031292

روزگار گردون

5.0013270

عشق یعنی...

0.0012806

قلب وترانه

5.0033320

مادر

5.0025327

پله برقی

5.001383

تعداد صفحه:(1)
1