لیست داستان ها دفتر ماهی آبی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار

5.0023855

جادوگر

4.0043892

روزهایی که خدا را ندید

4.0031732

روزگار گردون

5.0013560

عشق یعنی...

0.0013076

قلب وترانه

5.0033600

مادر

5.0025697

پله برقی

5.001863

تعداد صفحه:(1)
1