لیست داستان ها دفتر ماهی آبی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار

5.0024755

جادوگر

4.0044592

روزهایی که خدا را ندید

4.0032482

روزگار گردون

5.0014160

زنگ آتش

1.0011175

عشق یعنی...

0.0013566

قلب وترانه

5.0034120

مادر

5.0026587

پله برقی

5.0011813

تعداد صفحه:(1)
1