لیست داستان ها دفتر داستان من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار بیابان

0.0014942

داستان باغ بلور

5.0012672

داستان توپ امیلیانو

0.0012650

داستان دخترک و سرباز

0.0012660

داستان شوالیه سیاه

0.0012540

داستان صخره سیاه و آب

3.0033692

داستان غار

1.0012970

داستان نامه مادر

0.0012941

داستان گل و آفت

5.0014120

داستان گنجشک

5.0012981

پسرک و شرایط

5.0025282

تعداد صفحه:(1)
1