لیست داستان ها دفتر داستان من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار بیابان

0.0015242

داستان باغ بلور

5.0012912

داستان توپ امیلیانو

0.0012890

داستان دخترک و سرباز

0.0013040

داستان شوالیه سیاه

0.0012820

داستان صخره سیاه و آب

3.0034102

داستان غار

1.0013220

داستان نامه مادر

0.0013291

داستان گل و آفت

5.0014600

داستان گنجشک

5.0013441

پسرک و شرایط

5.0025752

تعداد صفحه:(1)
1