لیست داستان ها دفتر داستان من

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بهار بیابان

0.0015812

داستان باغ بلور

5.0013302

داستان توپ امیلیانو

0.0013330

داستان دخترک و سرباز

0.0013440

داستان شوالیه سیاه

0.0013220

داستان صخره سیاه و آب

3.0034572

داستان غار

1.0013600

داستان نامه مادر

0.0013751

داستان گل و آفت

5.0015030

داستان گنجشک

5.0014021

پسرک و شرایط

5.0026272

تعداد صفحه:(1)
1