لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگر سقفمان بلرزد...

4.0014861

در قاب عکسم میجویمت...

5.0012518

رفتنت سخت بود بانوجان

2662

نیامدی،دیر کردم!

3.0043881

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0013270

تعداد صفحه:(1)
1