لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

در قاب عکسم میجویمت...

5.0011558

رفتنت سخت بود بانوجان

1722

نیامدی،دیر کردم!

2.6732591

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0011600

تعداد صفحه:(1)
1