لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگر سقفمان بلرزد...

4.0015851

در قاب عکسم میجویمت...

5.0013188

رفتنت سخت بود بانوجان

3372

نیامدی،دیر کردم!

3.0044841

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0014140

تعداد صفحه:(1)
1