لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگر سقفمان بلرزد...

4.0015381

در قاب عکسم میجویمت...

5.0012828

رفتنت سخت بود بانوجان

3052

نیامدی،دیر کردم!

3.0044431

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0013660

تعداد صفحه:(1)
1