لیست داستان ها دفتر ژوکِر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اگر سقفمان بلرزد...

4.0014241

در قاب عکسم میجویمت...

5.0012008

رفتنت سخت بود بانوجان

2102

نیامدی،دیر کردم!

3.0043401

پایانِ ریش سپیدی هایش

0.0012120

تعداد صفحه:(1)
1