لیست داستان ها دفتر داستانهای دو صفحه ای

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا کنه منو ببخشه !

4.411727625

دزد

3.0067321

دلم می خواهد از آتنا دخترکی که غریبانه مرد بنویسم

4.0034982

روباه محاکمه می شود

4.0035661

روزنامه فروش

5.0011673

زن بدون سرنوشت

3.0024146

پوست فروش

3.231321204

کدخدا

5.00213510

تعداد صفحه:(1)
1