لیست داستان ها دفتر داستانهای دو صفحه ای

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا کنه منو ببخشه !

4.411727175

دزد

3.0066791

دلم می خواهد از آتنا دخترکی که غریبانه مرد بنویسم

4.0034682

روباه محاکمه می شود

4.0035211

روزنامه فروش

5.0011343

زن بدون سرنوشت

3.0023846

پوست فروش

3.231320914

کدخدا

5.00210010

تعداد صفحه:(1)
1