لیست داستان ها دفتر داستانهای دو صفحه ای

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا کنه منو ببخشه !

4.411726595

دزد

3.0066331

دلم می خواهد از آتنا دخترکی که غریبانه مرد بنویسم

4.0034352

روباه محاکمه می شود

4.0034651

روزنامه فروش

5.001862

زن بدون سرنوشت

3.0023466

پوست فروش

3.231320464

تعداد صفحه:(1)
1