لیست داستان ها دفتر داستانهای دو صفحه ای

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا کنه منو ببخشه !

4.441829445

دزد

3.0068701

دلم می خواهد از آتنا دخترکی که غریبانه مرد بنویسم

4.0035872

روباه محاکمه می شود

4.0037221

روزنامه فروش

5.0012793

زن بدون سرنوشت

3.0025076

پوست فروش

3.231322154

کدخدا

5.00228610

تعداد صفحه:(1)
1