لیست داستان ها دفتر داستانهای دو صفحه ای

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا کنه منو ببخشه !

4.441828245

دزد

3.0067731

دلم می خواهد از آتنا دخترکی که غریبانه مرد بنویسم

4.0035332

روباه محاکمه می شود

4.0036291

روزنامه فروش

5.0012033

زن بدون سرنوشت

3.0024526

پوست فروش

3.231321524

کدخدا

5.00219310

تعداد صفحه:(1)
1