لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"مگر کله ام را خر کنده؟!"

5.001992

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.0012540

« غیرمترقبه»

5.0017636

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0015070

«باقر بزن به برق»1

5.0016620

«بیماری خود اشتغالی »

5.0016451

خانه های سنگی

0.0012031

پیامک آخر شب

0.0016320

تعداد صفحه:(1)
1