لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"مگر کله ام را خر کنده؟!"

5.0013442

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.0014340

« غیرمترقبه»

5.0019346

« کش روی پول»

0.0012211

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0016840

«باقر بزن به برق»1

5.0018500

«بیماری خود اشتغالی »

5.0017971

خانه های سنگی

0.0013991

پیامک آخر شب

0.0018050

تعداد صفحه:(1)
1