لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

« غیرمترقبه»

5.0015096

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0012940

«باقر بزن به برق»1

5.0014090

«بیماری خود اشتغالی »

5.0014251

پیامک آخر شب

0.0013970

تعداد صفحه:(1)
1