لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.0011280

« غیرمترقبه»

5.0016246

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0013880

«باقر بزن به برق»1

5.0015080

«بیماری خود اشتغالی »

5.0015251

خانه های سنگی

0.001551

پیامک آخر شب

0.0014850

تعداد صفحه:(1)
1