لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"مگر کله ام را خر کنده؟!"

5.0016092

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.0016960

« غیرمترقبه»

5.00111806

« کش روی پول»

0.0014651

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0019330

«باقر بزن به برق»1

5.00110830

«بیماری خود اشتغالی »

5.00110471

«سرفه های اکبر آقایی»

2.2542834

خانه های سنگی

0.0016321

پیامک آخر شب

0.00110280

تعداد صفحه:(1)
1