لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.001560

« غیرمترقبه»

5.0015816

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0013550

«باقر بزن به برق»1

5.0014670

«بیماری خود اشتغالی »

5.0014911

پیامک آخر شب

0.0014520

تعداد صفحه:(1)
1