لیست داستان ها دفتر پاستیل

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

"مگر کله ام را خر کنده؟!"

5.0014682

"یک کمی دست بذارید رو دلتون"

5.0015540

« غیرمترقبه»

5.00110506

« کش روی پول»

0.0013401

«با قر بزن به برق» قسمت 2

0.0018100

«باقر بزن به برق»1

5.0019660

«بیماری خود اشتغالی »

5.0019191

«سرفه های اکبر آقایی»

1.5021214

خانه های سنگی

0.0015071

پیامک آخر شب

0.0019130

تعداد صفحه:(1)
1