لیست داستان ها دفتر حقایق منفور

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

«حقیقت مبتذل»

5.0015651

«پانصد تومان آبرو!»

5.0023027

تعداد صفحه:(1)
1