لیست داستان ها دفتر طنز های تلخ و شیرین

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دو قطب هم نام

5.0024484

کمی شبیه آدم

5.0014202

تعداد صفحه:(1)
1