لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اندوه

5.001682

اولین روز

5.0026572

تاب

0.0011056

تنهایی

0.0016500

حقیقت

0.0014282

حکایت

0.0011860

حیران

0.0012870

حیرت

0.0011392

خواب

2.3335533

دل

3.00256310

راه

0.0015042

رسم

0.0015414

رضایت

0.0011104

روزمرگی

0.001662

سرنوشت

0.0012020

سوال

0.0011104

شاگرد اول

3.5028290

غرور

5.0011366

فاصله

0.0011704

فراموشی

0.0011106

فرصت

0.001324

قسمت

5.0016204

مترسک

4.0029171

مزد

0.0012422

پایان و آغاز

0.0015912

تعداد صفحه:(1)
1