لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0014952

تنهایی

0.0014770

خواب

2.3334093

دل

3.00228710

رسم

0.0013874

شاگرد اول

3.5025580

قسمت

5.0014524

مترسک

3.0016001

پایان و آغاز

0.0014212

تعداد صفحه:(1)
1