لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0015300

اندوه

5.0015232

اولین روز

5.00210682

ایستگاه آخر

1.0011025

تاب

0.0014836

تردید

4.0014510

تنهایی

0.00110320

حقیقت

0.0018552

حکایت

0.0015980

حیران

3.0017180

حیرت

0.0014962

خواب

2.3339103

دل

3.00295010

راه

0.0018582

رسم

0.0019394

رضایت

0.0015064

رها در رویا

5.0014576

روزمرگی

0.0014762

روزگار

5.0024872

سرنوشت

0.0016300

سوال

0.0014654

شاگرد اول

3.50214230

غرور

5.0018916

غم نان

0.0014552

فاصله

0.0015924

فراموشی

0.0015836

فرصت

4.0024996

قسمت

5.00110254

مترسک

4.33318841

مجنون

5.0014480

مزد

0.0016232

پایان و آغاز

0.0019402

کابوس

0.0011100

تعداد صفحه:(1)
1