لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اولین روز

5.0025802

تنهایی

0.0015730

حقیقت

0.0013482

حکایت

0.0011070

حیران

0.0012060

حیرت

0.001281

خواب

2.3334893

دل

3.00249110

راه

0.0014472

رسم

0.0014734

سرنوشت

0.0011290

شاگرد اول

3.5027080

فاصله

0.001724

قسمت

5.0015364

مترسک

3.0017901

مزد

0.0011632

پایان و آغاز

0.0015172

تعداد صفحه:(1)
1