لیست داستان ها دفتر بام آسمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخرین پرواز

5.0016410

اندوه

5.0016142

اولین روز

5.00211572

ایستگاه آخر

1.5026157

تاب

0.0015686

تردید

4.0015490

تنهایی

0.00111260

حقیقت

0.0019422

حکایت

0.0016870

حیران

3.5028090

حیرت

0.0016052

خواب

2.3339953

خواب و خیال

2.0025620

دل

3.002105010

راه

0.0019392

رسم

0.00110384

رضایت

0.0015984

رها در رویا

5.0015526

روزمرگی

0.0015612

روزگار

5.0026052

سرنوشت

0.0017160

سوال

0.0015624

شاگرد اول

3.50215690

غرور

5.00111366

غم نان

0.0015662

فاصله

0.0016804

فراموشی

0.0016866

فرصت

4.0025976

قسمت

5.00111224

مترسک

4.33321061

مجنون

5.0015500

مزد

0.0017102

پایان و آغاز

0.00110212

کابوس

1.5025930

تعداد صفحه:(1)
1