لیست داستان ها دفتر گلگز

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

علاقه مندی به هنر

5.00213026

علاقه مندی به هنر

5.00110748

علاقه مندی به هنر

0.0016202

علاقه مندی به هنر

5.0017154

علاقه مندی به هنر

0.0018180

علاقه مندی به هنر

5.0017286

نگاهی به گذشته

0.0013976

نگاهی به گذشته

0.0014123

گالش من

0.001600

تعداد صفحه:(1)
1