لیست داستان ها دفتر نوول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرام تر ار همیشه . . .

0.001862

علم بهتر است یا ثروت ؟

0.0011041

پیرمرد

4.5026141

یلدا

0.001880

تعداد صفحه:(1)
1