لیست داستان ها دفتر نوول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرام تر ار همیشه . . .

0.001532

علم بهتر است یا ثروت ؟

0.001721

پیرمرد

4.5025911

یلدا

0.001470

تعداد صفحه:(1)
1