لیست داستان ها دفتر نوول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرام تر ار همیشه . . .

0.0011442

ابوالفضل

0.0011240

علم بهتر است یا ثروت ؟

0.0011611

پیرمرد

4.5026671

یلدا

0.0011540

تعداد صفحه:(1)
1