لیست داستان ها دفتر نوول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرام تر ار همیشه . . .

0.0011252

ابوالفضل

0.001770

علم بهتر است یا ثروت ؟

0.0011331

پیرمرد

4.5026371

یلدا

0.0011260

تعداد صفحه:(1)
1