لیست داستان ها دفتر نوول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آرام تر ار همیشه . . .

0.0011972

ابوالفضل

0.0011760

علم بهتر است یا ثروت ؟

0.0012041

پیرمرد

4.5027281

یلدا

0.0012040

تعداد صفحه:(1)
1