لیست داستان ها دفتر داستان کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا همیشه حواسش به بنده هاش هست

5.0017536

عشق واقعی

5.0011491

فرشته های زمینی ،قسمت دوم

5.0011289

فرشته های زمینی ،قسمت سوم

5.0011406

فرشته های زمینی، قسمت اول

0.00113616

پدر و مادر عزیز فراموش نکنید

5.001892

پسر فال فروش

5.0027152

تعداد صفحه:(1)
1