لیست داستان ها دفتر داستان کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

خدا همیشه حواسش به بنده هاش هست

5.0016886

فرشته های زمینی ،قسمت دوم

5.001409

فرشته های زمینی ،قسمت سوم

5.001184

فرشته های زمینی، قسمت اول

0.0014016

پسر فال فروش

5.0026452

تعداد صفحه:(1)
1