لیست داستان ها دفتر مینای شهر خاموش

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاوان یک اشتباه

5.0011798

از تو فقط حسرت ماند و ...

5.0011305

اعتراف عشق یا خیانت؟

1.5024871

انضباط زیر خط فقر

0.00116611

جدول ضرب

0.0012660

سیاهی مطلق

5.0031248

محکوم به فراموشی

2.33314215

مرجان من

0.0013543

مرگ تدریجی

5.0011062

هر دو تو را باختیم ...

2.0016052

یک قدم مانده به سقوط ...(امید؟ایمان؟باور؟)

5.0011408

تعداد صفحه:(1)
1