لیست داستان ها دفتر مینای شهر خاموش

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تاوان یک اشتباه

5.0012078

از تو فقط حسرت ماند و ...

5.0011595

اعتراف عشق یا خیانت؟

1.5025201

انضباط زیر خط فقر

0.00119511

جدول ضرب

0.0013060

سیاهی مطلق

5.0031628

محکوم به فراموشی

2.50418015

مرجان من

0.0013973

مرگ تدریجی

5.0011542

هر دو تو را باختیم ...

2.0016382

یک قدم مانده به سقوط ...(امید؟ایمان؟باور؟)

5.0011728

تعداد صفحه:(1)
1