لیست داستان ها دفتر طنز های مولویفسکی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امر و نهی

4.0012493

بد شانس - قسمت اول

0.001232

بد شانس - قسمت دوم

0.00150

تعداد صفحه:(1)
1