لیست داستان ها دفتر طنز های مولویفسکی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امر و نهی

4.0012833

بد شانس - قسمت اول

0.001812

بد شانس - قسمت دوم

5.001846

بد شانس - قسمت سوم

4.205917

تعداد صفحه:(1)
1