لیست داستان ها دفتر طنز های مولویفسکی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امر و نهی

4.0014583

بد شانس - قسمت اول

0.0012672

بد شانس - قسمت دوم

5.0012776

بد شانس - قسمت سوم

4.2053077

تعداد صفحه:(1)
1