لیست داستان ها دفتر طنز های مولویفسکی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امر و نهی

4.0015033

بد شانس - قسمت اول

0.0013132

بد شانس - قسمت دوم

5.0013376

بد شانس - قسمت سوم

4.2053587

تعداد صفحه:(1)
1