لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

پشت آینه 1

5.002671

پشت آینه 2

5.002710

پشت آینه 3

5.002480

پشت آینه 4

5.001274

پشت آینه 5

5.002260

تعداد صفحه:(1)
1