لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00243911

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6734101

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0023510

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0033651

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0023390

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0013572

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0013621

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6763924

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.4054394

عاشقانه

0.0011230

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0034190

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0034320

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0024010

هم نیمکتی

4.0044524

پشت آینه 1

5.0034811

پشت آینه 2

5.0024860

پشت آینه 3

5.0024760

پشت آینه 4

5.0014504

پشت آینه 5

5.0025101

تعداد صفحه:(1)
1