لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00216111

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.673981

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.002510

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.003821

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.002600

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.001762

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.001741

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

5.001492

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0031670

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0031570

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0021480

هم نیمکتی

4.0041394

پشت آینه 1

5.0032231

پشت آینه 2

5.0022370

پشت آینه 3

5.0022020

پشت آینه 4

5.0011724

پشت آینه 5

5.0022241

تعداد صفحه:(1)
1