لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00229711

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6732751

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0022310

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0032271

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0022170

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0012372

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0012461

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6762674

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.4053034

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0033140

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0033230

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0022980

هم نیمکتی

4.0043014

پشت آینه 1

5.0033761

پشت آینه 2

5.0023740

پشت آینه 3

5.0023510

پشت آینه 4

5.0013204

پشت آینه 5

5.0023831

تعداد صفحه:(1)
1