لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00239011

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.6733671

دفترچه یادداشت - قسمت پنجم

5.0023030

دفترچه یادداشت - قسمت سوم

5.0033251

دفترچه یادداشت - قسمت ششم

5.0022980

دفترچه یادداشت - قسمت چهارم

5.0013162

دفترچه یادداشت _ قسمت دوم

0.0013121

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت اول )

3.6763414

زندگی با بچه ها و دیگر هیچ ...( قسمت پایانی)

2.4053924

عاشقانه

0.001420

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0033840

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0033880

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0023620

هم نیمکتی

4.0043904

پشت آینه 1

5.0034421

پشت آینه 2

5.0024380

پشت آینه 3

5.0024250

پشت آینه 4

5.0014004

پشت آینه 5

5.0024721

تعداد صفحه:(1)
1