لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دست و دلباز

5.00211611

دفترچه یادداشت - قسمت اول

3.673330

نیجریه مظلوم - قسمت اول

5.0031240

نیجریه مظلوم - قسمت دوم

5.0031200

نیجریه مظلوم - قسمت سوم

5.0021000

هم نیمکتی

5.003694

پشت آینه 1

5.0031861

پشت آینه 2

5.0022070

پشت آینه 3

5.0021640

پشت آینه 4

5.0011334

پشت آینه 5

5.0021791

تعداد صفحه:(1)
1