لیست داستان ها دفتر طنز رمضان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

کارمند در ماه رمضان

5.0031636

تعداد صفحه:(1)
1