لیست داستان ها دفتر همراز محمدی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتریسا

5.0011081

آنشرلی

4.0022864

در آستانه ی چهل و پنج سالگی

4.002638

فرار

0.0011402

گدایی

3.0012202

یک شنبه ی آخر

5.001961

تعداد صفحه:(1)
1