لیست داستان ها دفتر تاوان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتریسا

5.0012311

آنشرلی

4.0024774

در آستانه ی چهل و پنج سالگی

4.0022168

فرار

0.0012592

گدایی

3.0013552

یک شنبه ی آخر

5.0012541

تعداد صفحه:(1)
1