لیست داستان ها دفتر تاوان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آتریسا

5.0011521

آنشرلی

4.0023444

در آستانه ی چهل و پنج سالگی

4.0021208

فرار

0.0011802

گدایی

3.0012612

یک شنبه ی آخر

5.0011481

تعداد صفحه:(1)
1