لیست داستان ها دفتر دلنوشته های خیس

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آری؛این است دردِ ....

5.0021044

دنیای وارونگی

5.003993

وقت آموختن است...

3.7541378

تعداد صفحه:(1)
1