لیست داستان ها دفتر رسم روزگار

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدم نمــــــــــــــــــــای یخی

5.0024185

تمنـــای رستن!!!

5.0013173

رویای شیرین

4.2054207

پیوند من و خانه

5.0033854

گذر زمان

5.0014574

گریزان

0.001553

تعداد صفحه:(1)
1