لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.08132845

بدون.....سخن

4.8882772

راه نرفته

4.7542854

رگ خواب

4.6052780

زندان فکر

4.5022924

عشق مرگ

4.7583057

منجلاب

5.0032658

هبوط

5.0012740

تعداد صفحه:(1)
1