لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.60101425

بدون.....سخن

4.8881572

راه نرفته

4.7541704

زندان فکر

4.5021654

عشق مرگ

4.7581887

منجلاب

5.002817

هبوط

5.0011570

تعداد صفحه:(1)
1