لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.36111955

بدون.....سخن

4.8881902

راه نرفته

4.7542114

رگ خواب

4.6051340

زندان فکر

4.5022044

عشق مرگ

4.7582247

منجلاب

5.0031618

هبوط

5.0012030

تعداد صفحه:(1)
1