لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.25122305

بدون.....سخن

4.8882192

راه نرفته

4.7542394

رگ خواب

4.6052140

زندان فکر

4.5022354

عشق مرگ

4.7582537

منجلاب

5.0032058

هبوط

5.0012200

تعداد صفحه:(1)
1