لیست داستان ها دفتر مبینا صادقی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

انقلاب بیابان

4.08134225

بدون.....سخن

4.8884442

راه نرفته

4.7544374

رگ خواب

4.6054230

زندان فکر

4.5024364

عشق

3.0031210

عشق مرگ

4.4494829

منجلاب

5.0034438

هبوط

5.0014350

تعداد صفحه:(1)
1