لیست داستان ها دفتر مهره های سوخته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دخترک تنها

5.0043228

زندگی!!

5.0023008

عقل و عشق

5.0031113

مرده های متحرک

4.5023135

من به دنبال تو!

4.6052874

من فرزندپاییز

4.71733612

نظرمعلم

4.6762845

پیرمردارزوهایم

5.00225110

تعداد صفحه:(1)
1