لیست داستان ها دفتر مهره های سوخته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دخترک تنها

5.0043608

زندگی!!

5.0023348

عقل و عشق

5.0031673

مرده های متحرک

4.5023545

من به دنبال تو!

4.6053254

من فرزندپاییز

4.71738412

نظرمعلم

4.6763345

پیرمردارزوهایم

5.00229510

تعداد صفحه:(1)
1