لیست داستان ها دفتر مهره های سوخته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دخترک تنها

5.0042818

زندگی!!

5.0022478

عقل و عشق

5.002210

مرده های متحرک

4.5022695

من به دنبال تو!

4.5042434

من فرزندپاییز

4.71728512

نظرمعلم

4.6762395

پیرمردارزوهایم

5.00220310

تعداد صفحه:(1)
1