لیست داستان ها دفتر نیما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جشن_شهریور_پاییزی

5.0032948

سلوک

5.0023069

سکوت پر صدا...

1.0012292

پنجره مشرف به مردمک

0.0011970

تعداد صفحه:(1)
1