لیست داستان ها دفتر نیما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جشن_شهریور_پاییزی

5.0032118

سلوک

5.0022049

سکوت پر صدا...

1.0011122

پنجره مشرف به مردمک

0.001890

تعداد صفحه:(1)
1