لیست داستان ها دفتر نیما

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جشن_شهریور_پاییزی

5.0031718

سلوک

5.0021579

سکوت پر صدا...

1.001231

پنجره مشرف به مردمک

0.001140

تعداد صفحه:(1)
1