لیست داستان ها دفتر مصائب الزمان

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

لبخندِ علی

2.6731296

مصائب الزمان

2.4374300

پا

5.0017392

کفش

5.0013550

کلاس 103 انسانی

2.3333562

تعداد صفحه:(1)
1