لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6053860

دزد و خورجین

5.0014880

سگ احمق

5.0014200

مادر...

3.6734514

مرد عابد...

0.0014681

همه آدم ها مهم هستند...

2.8055130

گنجشک و خدا

5.0024400

تعداد صفحه:(1)
1