لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6052030

دزد و خورجین

5.0012230

سگ احمق

5.0012000

مادر...

3.6732324

مرد عابد...

0.0012401

همه آدم ها مهم هستند...

2.8052860

گنجشک و خدا

5.0022360

تعداد صفحه:(1)
1