لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6053010

دزد و خورجین

5.0013300

سگ احمق

5.0013150

مادر...

3.6733574

مرد عابد...

0.0013591

همه آدم ها مهم هستند...

2.8054130

گنجشک و خدا

5.0023260

تعداد صفحه:(1)
1