لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

3.0041680

دزد و خورجین

5.0011910

سگ احمق

5.0011710

مادر...

3.6731914

مرد عابد...

0.0012041

همه آدم ها مهم هستند...

2.8052500

گنجشک و خدا

5.0021980

تعداد صفحه:(1)
1