لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6053130

دزد و خورجین

5.0013560

سگ احمق

5.0013320

مادر...

3.6733864

مرد عابد...

0.0013861

همه آدم ها مهم هستند...

2.8054410

گنجشک و خدا

5.0023530

تعداد صفحه:(1)
1