لیست داستان ها دفتر گنجشک و خدا

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

امروز بهار است...

2.6052450

دزد و خورجین

5.0012660

سگ احمق

5.0012540

مادر...

3.6732944

مرد عابد...

0.0012991

همه آدم ها مهم هستند...

2.8053490

گنجشک و خدا

5.0022760

تعداد صفحه:(1)
1