لیست داستان ها دفتر داستان‌های مینیمال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ساخت ایران

0.001231

ک مثل کارخانه

0.001230

کت و شلوار

3.001250

تعداد صفحه:(1)
1