لیست داستان ها دفتر مجموعه داستان های کوتاه قصه غصه ها جلد اول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

غیرت

1.0011310

آرزو

4.6731360

داستان کوتاه افسانه

0.0011180

داستان کوتاه غصه قصه ها نوشته محمد علی قجه

5.0011230

دنیا

4.2051380

شمع و عاشقی

5.0011120

چشم و هم چشمی

5.001980

یادبود

5.0021052

تعداد صفحه:(1)
1