لیست داستان ها دفتر مجموعه داستان های کوتاه قصه غصه ها جلد اول

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

غیرت

1.001690

آرزو

4.673760

داستان کوتاه افسانه

0.001580

داستان کوتاه غصه قصه ها نوشته محمد علی قجه

5.001630

دنیا

4.205850

شمع و عاشقی

5.001590

چشم و هم چشمی

5.001310

یادبود

5.001371

تعداد صفحه:(1)
1