لیست داستان ها دفتر روز مره های یک مهندس شاعر

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

دوست داشتن های عجیب و غریب او

5.0013120

راه و رسم خوبی

0.0013292

هندسه عقل

0.0013420

تعداد صفحه:(1)
1