لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه محمد رازانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ابر های سیاه

0.0011351

برف_برف(محمّد رازانی)

2.6731362

تعداد صفحه:(1)
1