لیست داستان ها دفتر سکوت خاموش

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اسکناس پنج تومانی

5.0013511

اقا بزرگ

5.0013372

اولین و اخرین سفر

0.0013593

عاشقانه

0.0013514

کفش هایم کو.............

2.0044962

تعداد صفحه:(1)
1