لیست داستان ها دفتر پاییز گرم

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

سیاه دوس داشتنی

0.001300

عشق ناتمام

0.0014330

مرگ زنده است

5.0014070

مریم...................

0.0013952

واقعیت تلخ

0.0013993

تعداد صفحه:(1)
1