لیست داستان ها دفتر انتهای یک جدال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نتهای یک جدال(۱)

4.5021930

نتهای یک جدال(۲)

4.5021870

نتهای یک جدال(۳)

5.0021931

نتهای یک جدال(۴) قسمت چهارم

4.6731660

نتهای یک جدال(۵) قسمت پنجم

5.0022090

تعداد صفحه:(1)
1