لیست داستان ها دفتر انتهای یک جدال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نتهای یک جدال(۱)

4.5021110

نتهای یک جدال(۲)

4.502990

نتهای یک جدال(۳)

5.002951

نتهای یک جدال(۴) قسمت چهارم

4.673750

نتهای یک جدال(۵) قسمت پنجم

5.002880

تعداد صفحه:(1)
1