لیست داستان ها دفتر انتهای یک جدال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نتهای یک جدال(۱)

4.001460

نتهای یک جدال(۲)

0.001370

نتهای یک جدال(۳)

5.001391

تعداد صفحه:(1)
1